Logo

Ooely

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Ooely!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Ooely B.V.: https://www.ooely.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Ooely niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Let op, deze Voorwaarden zijn van toepassing op consumenten. Indien u geen consument bent, maar wel geïnteresseerd bent in een samenwerking met ons, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Informatie over Ooely B.V.

Ooely B.V. is een in Nederland opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ooely B.V. contact informatie

Ooely B.V.

Cruquiuszoom 51

2142 EW Cruquius, Nederland

E-mail: info@ooely.com

KvK-nummer: 82162585

BTW-nummer: NL862754884B01

Telefoonnummer: +31 630426939 (maandag – vrijdag tusen 9.00 en 12.00 uur)

Uw informatie

Om te voorkomen dat er na uw bestelling een onjuiste levering plaatsvindt, verzoeken wij u ons de juiste informatie en contactgegevens te verstrekken.

Wij bewaren uw informatie veilig en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacy beleid.

Aanbod en overeenkomst

Wanneer u online via de webshop of in de winkel een artikel koopt van OOELY B.V., gaat u een overeenkomst aan met OOELY B.V.. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al uw online bestellingen en aankopen.

Wij zorgen ervoor dat deze Voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn op het moment dat u bestelt en op elk moment daarna. U kunt de dan geldende en meest recente versie van de Voorwaarden via onze website lezen, herlezen of downloaden.

Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbod dat een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is niet bindend voor OOELY B.V.. Neem contact op met OOELY B.V. indien u twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Prijs en betaling

De prijs in de webshop is de totale prijs inclusief BTW. De verzendkosten worden, indien van toepassing, apart vermeld.

U kunt uw bestelling betalen via één van de betaalmethoden die beschikbaar zijn in de webshop van OOELY B.V..

Orderverwerking en levering

OOELY B.V. streeft ernaar uw bestelling zo makkelijk en snel mogelijk te verwerken en te laten leveren. Wij dragen er zorg voor dat de producten accuraat worden verzonden. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, laat het ons dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de producten weten en wij zorgen voor de rest.

Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres en via de door u gekozen wijze van levering.

In het geval dat er een verkeerd adres wordt opgegeven, zijn de kosten voor het zoekgeraakte product voor uw eigen rekening.

Kwaliteit, wettelijke garantie & klachten

OOELY B.V. streeft ernaar om producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk op haar website weer te geven. De aard van de aangeboden producten kan leiden tot verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het aan u geleverde product.

De producten die wij aanbieden zijn uiteraard onderhevig aan slijtage. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal van het product, de gebruiksintensiteit en het niveau van onderhoud. De producten van OOELY B.V. zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen zoals vermeld in de webshop. OOELY B.V. staat voor kwaliteit bij normaal gebruik. Voor een optimale levensduur en kwaliteit is het echter belangrijk om de onderhoudsinstructies  (te vinden online en op de meegeleverde productinformatie) te volgen. Mocht u desondanks denken dat er iets mis is met uw product, neem dan contact met ons op via customerservice@ooely.com.

Als u uw klacht met ons heeft besproken, maar u wilt uw klacht bij een andere instantie indienen, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Ooely B.V. en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Ooely. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Ooely verleent u toegang voor eigen persoonlijk gebruik, ondervoorbehoud van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag geen:

 • Materiaal van Ooely B.V. kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van Ooely B.V. verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Ooely B.V. reproduceren, dupliceren of kopieren
 • Herdistribueren van inhoud van Ooely B.V.

Deze overeenkomst begint op deze datum.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Ooely B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Ooely B.V., zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasbare wetgeving, is Ooely B.V. niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

Ooely B.V. behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht heeft om de opmerkingen op onze website te plaatsen en dat u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleent u Ooely B.V. een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud:

De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Ooely B.V.; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, stel ons hiervan dan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Ooely B.V.. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wil verwijzen. Wij zullen uw aanvraag in overweging nemen en u binnen 2-3 weken informeren over ons besluit .

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Ooely B.V. of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op of met betrekking tot uw website en inhoud worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schenden of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons tevens het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden met betrekking to linken.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen om ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn daartoe niet verplicht noch om direct op uw verzoek te reageren of hierover met u te corresponderen..

We zorgen er niet voor dat de informatie m.b.t. de links op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasbare wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasbare wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die onder de toepasbare wetgeving niet uitgesloten mogen worden.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Wijzigingen

Wijzigingen in deze Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. U wordt geadviseerd deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen wanneer u bij ons bestelt. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2021.

Nederlands recht

Op deze Voorwaarden en op de overeenkomst tussen u en OOELY B.V. is Nederlands recht van toepassing. In geval van een conflict beslist de Rechtbank Amsterdam over de zaak; onverminderd uw rechten als consument die u heeft volgens het land waar u woonachtig bent.

Selecteer een Afleverpunt

Deze website maakt gebruik van cookies zodat u de beste ervaring op onze website krijgt. Cookie policy